Це найпоширеніший мову. Вона є рідною більше ніж для 500 мільйонів людей у ​​світі; другим – для 1 млрд осіб. На ньому написано більше 90% всіх наукових робіт. У сучасному світі це загальновизнаний мову міжнародного спілкування.

Сьогодні для культурної людини в будь-якій країні розуміти найпростіші англійські фрази так само природно, як володіти елементарними арифметичними навичками. Проте, послуги перекладачів не втрачають популярності, так як потреба в професійних перекладах постійно зростає – перш за все, в перекладах різноманітної ділової документації і літературних текстів.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Це мова аналітичного типу, на відміну від синтетичного російського, де за смислове навантаження і за «відносини» слів у реченні відповідають відмінкові форми, а не місце слова в структурі пропозиції.

Не варто забувати і про стилістичні особливості, використання спеціальної термінології при виконанні галузевих перекладів на англійську мову (і навпаки). Перекладач повинен бути фахівцем або експертом у відповідній області.

Необхідно враховувати особливості різних варіантів мови: американський, канадський і британський. Останнім часом, у зв’язку з появою і розширенням Європейського союзу, активною діяльністю ООН в Європі, поширенням англійської в країнах Східної Європи і колишнього СРСР, включаючи Грузію, країни Прибалтики, зароджується «європейський» варіант цієї мови (euroenglish).

Крім відмінностей в орфографії, граматики, лексики, є різні «неписані» традиції і «неформалізовані» правила слововживання одних і тих же слів або виразів у певній ситуації.

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО
Бюро перекладів Еллен-Одеса виконує переклад з / на англійську мову всіх видів документації. Накопичився багаторічний досвід роботи, управління складними лінгвістичними проектами, наявність штатних перекладачів, редакторів, редакторів-носіїв мови, дозволяє нам надавати повний спектр лінгвістичних послуг: